De magie van een MRI

Is een MRI-scan altijd de uitkomst?

"Ik zou graag een MRI willen maken van mijn knie, zodat we zeker weten wat er aan de hand is". Dit hoor ik als sportarts meerdere keren per week op de poli. Gelukkig wordt er dan niet vermoeid gezucht als ik ook graag de knie zelf nog wil onderzoeken. Veel mensen hebben het idee dat extra onderzoek zoals een röntgenfoto, echo of MRI precies boven tafel gaat krijgen wat er aan de hand is. En de vraag is nou net of dat wel helemaal terecht is.

De magie van een MRI

Onderzoek in Sports Medicine

Kortgeleden werd in het Nieuw-Zeelandse blad Sports Medicine een onderzoek gepubliceerd, waarin MRI's werden gemaakt van de knieën van gezonde sporters zonder dat ze klachten hadden. Er werd met name gekeken naar de meniscus. Dit is de schokdemper van de knie, die bij sporters een stuk meer wordt belast dan bij niet-sporters. De vraag die het onderzoek stelde was in hoeverre deze schokdemper beschadigd was ondanks dat de sporters, van gemiddeld 31 jaar, er helemaal geen last van hadden. Er werd met de MRI gekeken en ingedeeld naar verminderde kwaliteit van de meniscus of een echte scheur.

Wanneer alle sporten op een hoopje werden gegooid bleek dat bij 27% van de klachtenvrije sporters de kwaliteit van de meniscus minder goed was en dat 4% van hen een echte scheur had. Als er alleen werd gekeken naar hardlopers dan had maar liefst 54% van hen een minder goede meniscus en was de schokdemper bij 1 op de 20 echt gescheurd. Zonder klachten dus.

De vraag is nu wat dit betekent. Behandelaars moeten weten dat niet elke meniscusbeschadiging klachten geeft en behandeld hoeft te worden. Voor mensen met een knieklacht houdt het in dat het belangrijk is dat iemand met veel ervaring met klachten van het bewegingsapparaat en MRI's hen adviseert en beoordeelt. Bij een beschadiging van de meniscus op MRI moet er niet te snel een stempel worden geplakt met 'het-zal-de-meniscus-wel-zijn'. Dit laatste is belangrijk omdat een operatieve ingreep voor een beschadigde meniscus lang niet iedereen tevreden maakt.

Een meniscusbeschadiging zorgt dus lang niet altijd voor klachten. Om onnodige ingrepen te voorkomen is het belangrijk dat een expert zoals een orthopeed of sportarts de knieklacht beoordeelt. Een doemscenario waarbij een deel van de meniscus wordt weggesneden en er toch nog klachten blijven bestaan ziet niemand zitten. Dat mes snijdt helaas niet aan twee kanten.

Deel deze pagina