Medailles door Xenon

Heeft Xenon effect op het prestatievermogen van mensen?

Al jaren kregen Russische topsporters massaal Xenon-gas toegediend om beter te presteren, zo bleek uit de WDR documentaire Sport Inside uit 2014. Hierin was te zien dat al in 2006 het Russisch Olympisch Committee het ZAO Atom-Med Center in Moskou hartelijk bedankte voor het preparen van hun sporters in de aanloop naar de Olympische Spelen van Turijn. Het gebruik van Xenon door Olympische Russische atleten met als doel het bevorderen van prestaties leek alweer het volgende hoofdstuk in het roerige boek van de Russische sport. Toch bestond er, ondanks de Duitse documentaire, tot kort geleden nog geen hard bewijs dat Xenon ook echt een effect zou kunnen hebben op het prestatievermogen van mensen.

Heeft Xenon effect op het prestatievermogen van mensen?

Studie naar de effecten van Xenon

Wel bestonden er al een aantal jaar een paar dierenstudies die de effecten van Xenon onderzochten. Hieruit bleek dat Erytropoitine (EPO) door het gas extra werd aangemaakt en dat daarmee het zuurstoftransport werd gestimuleerd. Vorige maand verscheen er in het Nieuw-Zeelandse blad Sports Medicine voor het eerst een studie die de effecten van Xenon op gezonde menselijke vrijwilligers bekeek. In een Duitse studie ademden 24 deelnemers na loting een mix van zuurstof en stikstof of een mix van xenon met zuurstof in. Door middel van bloedwaarden werd gedurende 5 dagen het effect van het ingeademde gas beoordeeld. Ook werd gekeken of het gas nog in de uitademingslucht van de vrijwilligers voorkwam.

In de groep die Xenon inademde begon het EPO gehalte in het bloed na 8 uur te stijgen en dit bleef het doen tot 24 uur na toediening. Daarna bleef het EPO gehalte gelijk tot 96 uur na inhaleren met een stijging van maar liefst 45%. In de controlegroep werd deze stijging helemaal niet gezien. Na 24 uur was de toegediende Xenon niet meer in de adem terug te vinden.

Lijst van verboden stoffen

Iedereen net als de Russen dus aan de Xenon als het gas EPO stimuleert en al snel niet meer is op te sporen? Mocht je het al willen, te laat... De WADA, de wereld doping waakhond, heeft vorig jaar Xenon op de lijst van verboden stoffen gezet. Niet duidelijk is nog of je ook echt beter gaat sporten van Xenongas, ook al heb je meer EPO in het bloed. Maar waarschijnlijk knijpen de Russen heel tevreden in hun handjes met de 33 verzamelde medailles tijdens de Spelen van Sochi.

Deel deze pagina