Ontmoet dr. Maarten Moen

Sportgeneeskunde als specialisme

Maarten Moen is als sportarts werkzaam in de medische staf van NOC*NSF, de Olympische en Paralympische organisatie en bij Bergman Clinics. Sportgeneeskunde is een behoorlijk nieuw medisch specialisme dat niet iedereen kent. Toch zijn er ongeveer 130 sportartsen in Nederland. Al is dit maar een klein aantal vergeleken met 800 orthopedisch chirurgen en 1900 internisten in ons land.

High performance partner

Behandeling van sport- en overbelastingsklachten

Sportgeneeskunde richt zich met name op de niet-operatieve behandeling van sport- en overbelastingsklachten en geeft advies over belasting en training aan mensen met een chronische ziekte. Dr Moen richt zich voornamelijk op de behandeling van sport- en overbelastingsklachten bij topsporters en breedtesporters.

Gezien zijn werk bij NOC*NSF, waar hij de titel topsportarts mag voeren, samen met een selecte groep artsen in Nederland, kan hij als een van de eersten nieuwe ontwikkelingen uit de topsport toepassen bij deze sport- en overbelastingsklachten. Op deze manier kan ook u met uw klacht hier optimaal van profiteren.

Deel deze pagina