Tenniselleboog

Wat is er aan de hand bij klachten door een tenniselleboog?

Bij een tenniselleboog is de peesaanhechting van de polsstrekkers en vingerstrekkers overbelast. Dit werd vaak gezien bij tennissers met een matige techniek die geforceerd deze pols- en vingerstrekkers gebruikten. Hier komt de naam tenniselleboog vandaan. Toch speelt de grootste groep mensen met klachten van een tenniselleboog helemaal geen tennis.

Wat is er aan de hand bij een tenniselleboog?

Wanneer er van het peesweefsel bij deze klachten een hapje genomen zou worden is te zien dat de peeskwaliteit is verminderd en dat de organisatie van de pees verstoord is (Pitzer et al. Med Clin North Am 2014).

Meer over een tenniselleboog